Απ' τα Περιβόλια του Βεζύρογλου: Βιωσιμότητα στην πράξη!

Απ' τα Περιβόλια του Βεζύρογλου: Βιωσιμότητα στην πράξη!

20/07/2023

Ήδη από το 2014, η εταιρεία έχοντας σαφή προσανατολισμό στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, παρακολουθεί συστηματικά τους δείκτες βιωσιμότητας σε όλα τα σημεία της λειτουργικής δομής της.

Σήμερα, καταγράφει σημαντική βελτίωση στους δείκτες που μετρά, με στόχο μαζί με τις τεχνικές «ήπιας καλλιέργειας» που εφαρμόζει στα ιδιότητα αγροκτήματα να καταστεί μία όσον το δυνατόν πράσινη εταιρεία.

1. Διαχείριση υδατικών πόρων/ Εξορθολογισμός διαχείρισης υδατικών πόρων.

 • Συνεχής παρακολούθηση κατανάλωσης του νερού άρδευσης.
 • Άρδευση με συστήματα εξοικονόμησης νερού και μείωσης της σπατάλης. Καθολική χρήση συστήματος σταγόνων και μικροεκτοξευτήρων για εξοικονόμηση νερού άρδευσης.
 • Μειωμένη κατανάλωση νερού το 2022 (ανά στρέμμα και ανά κιλό παραχθέντος προϊόντος (-14%), σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας).

2. Ηλεκτρική ενέργεια

Α. ΑΠΕ/ 47%

Το 2022 το 47% της ενέργειας των ψυγείων και του συσκευαστηρίου ήταν πράσινη καθώς προήλθε από φ/β πάρκο της εταιρείας. Συγκεκριμένα 301.000 kWh παρήχθησαν από το φ/β πάρκο από τις 635.000 kWh που χρειάστηκαν για την λειτουργία των ψυγείων και του συσκευαστηρίου.

Β. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή: 17%

 • Δράσεις για τη μείωση απωλειών ψύξης των ψυγείων με παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις (γραφεία διοίκησης, εγκαταστάσεις τυποποίησης, αποθήκες).
 • Έλεγχος φωτισμού (ανιχνευτές κίνησης, λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης).
 • Έλεγχος ψύξης – θέρμανσης (μείωση θερμοκρασίας στα γραφεία, τοποθέτηση νέων πορτών στα ψυγεία).

Το αποτέλεσμα για την περίοδο Οκτώβριο 2022 – Απρίλιο 2023 ήταν συνολική μείωση της κατανάλωσης κατά 51.000 kWh ή 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Γ. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγροτική παραγωγή: 36%

Το 2022 εξοικονομήθηκαν 76.000 kWh ηλεκτρικού ρεύματος από την αγροτική παραγωγή, τα οποία αντιστοιχούν σε 36% της συνολικής κατανάλωσης. Η μείωση αυτή προήλθε μέσω σωστότερης και ορθολογικότερης λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου κλίματος των θερμοκηπίων.

3. Διαχείριση Απορριμμάτων

 • Συλλογή και ανακύκλωση 17.600 κιλών χαρτιού και 9.500 κιλών πλαστικού.
 • Διανομή 200τν φυλλωδών λαχανικών σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής για ζωοτροφή.

4. Υλικά Συσκευασίας

 • To 81% των χαρτοτελάρων που χρησιμοποιήθηκαν το 2022 ήταν από ανακυκλωμένο χαρτί, πιστοποιημένο κατά FSC.
 • Με τη μείωση του βάρους των χαρτοτελάρων επετεύχθη μείωση κατανάλωσης χαρτιού (9.000 κιλά/ έτος).