Πιστοποιητικά

Τα περιβόλια του Βεζύρογλου ακολουθούν Ολοκληρωμένη Γεωργική Διαχείριση (Integrated Crop Management), σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στον πρωτογενή τομέα που στοχεύει στην παραγωγή ασφαλών και υγιεινών αγροτικών προϊόντων, με ορθολογική χρήση νερού, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, με πλήρως ελεγχόμενες και καταγεγραμμένες διαδικασίες, χωρίς να διαταραχθεί το περιβάλλον, με τήρηση όλων των νομικών αλλά και ουσιαστικών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Τηρείται σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μας από τον σπόρο και το χωράφι έως το συσκευαστήριο και τους πελάτες μας. Η εταιρεία κατέχει πιστοποίηση GLOBALGAP PLUS για τις προδιαγραφές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ISO 22000:2018 για τα συστήματα σωστής λειτουργίας του συσκευαστηρίου, υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων καθώς και GRASP για την εφαρμογή ορθής κοινωνικής πρακτικής και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Τα τρία συστήματα είναι πιστοποιημένα από την TUV HELLAS και είναι αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο.