Γιατί Βεζύρογλου

Η εταιρεία ΑΝΤ. ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ιδρύθηκε το 2006, δραστηριοποιείται στο χώρο των φυλλωδών λαχανικών αποκλειστικά και εξειδικεύεται στην παραγωγή Baby Φύλλων. Σήμερα παράγει, τυποποιεί και διαθέτει ως κάθετη μονάδα, τις αγορές λιανικής και food service στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων καθώς και την πολυετή αξιοπιστία της εταιρείας εγγυώνται η τεχνογνωσία, η νέα τεχνολογία που την υποστηρίζει, οι διαδικασίες που τηρούνται, καθώς και το ειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

1

ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Το αγρόκτημα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έχει ιστορία 100 ετών και σήμερα καταλαμβάνει έκταση 800 στρεμμάτων. Αποτελείται δε, από ανοιχτές καλλιέργειες, δικτυοκήπια αλλά και θερμοκήπια, ώστε να αυξάνει την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες. "Τα Περιβόλια του Βεζύρογλου" έχουν τη μεγαλύτερη σε όγκο παραγωγή φυλλωδών λαχανικών στην Βόρεια Ελλάδα και συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα αγροκτήματα της Ελλάδας. Ειδικά στην παραγωγή baby φύλλων η εταιρεία έχει το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων στην Ελλάδα. Η ετήσια παραγωγή και διακίνηση ξεπερνάει τους 3.000 τόνους προϊόντων.

frame
frame
2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία και η πρακτική «από το χωράφι στο ράφι» είναι στην καρδιά του παραγωγικού μοντέλου της εταιρείας. Σήμερα, η εταιρεία αποτελεί μια κάθετη μονάδα που εξειδικεύεται στην αγροτική παραγωγή, τυποποίηση και διανομή φρέσκων φυλλωδών λαχανικών. Η καθετοποίηση αυτή επιτρέπει την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, διατηρώντας συγχρόνως την φρεσκάδα τους.

Η φιλοσοφία «από το χωράφι στο ράφι» είναι η μόνη διαδικασία που επιτρέπει την πλήρη ιχνηλασιμότητα των Α’ υλών και την σύνδεση τους με τα παραγόμενα τελικά προϊόντα.

Ιχνηλασιμότητα σημαίνει ότι από τον αριθμό σήμανσης των προϊόντων μας στα σακουλάκια στα ράφια των σημείων πώλησης μπορούμε να ανασύρουμε ολόκληρη την ιστορία παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων, χρονικά και ποσοτικά, στους αγρούς και στο συσκευαστήριο, από την στιγμή που σπέρνεται ο σπόρος στον αγρό μέχρι την διακίνηση του στο τελικό σημείο πώλησης.

3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η αγροτική παραγωγή γίνεται στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας σε ιδιόκτητο Αγρόκτημα 800 στρεμμάτων, με 400 στρέμματα Δικτυοκήπια και 130 στρέμματα Θερμοκήπια. Οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις έχουν πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες ανάπτυξης των καλλιεργειών. 

Η τυποποίηση γίνεται σε ιδιόκτητους χώρους ψυγείων, συσκευαστηρίου και αποθηκών έκτασης 2.500 τ.μ., οι οποίοι επεκτάθηκαν και αναβαθμίστηκαν το 2019. Σήμερα είναι εγκατεστημένες 4 υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας σαλατών baby φύλλων.

frame
frame
4

ΤΕΧNΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων εγγυώνται το ειδικευμένο εργατικό προσωπικό και οι έμπειροι γεωπόνοι της. Η Εταιρεία απασχολεί 5 γεωπόνους, 1 χημικό μηχανικό, 10 τεχνολόγους γεωπόνους και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η δεκαπενταετής ενασχόληση μας με την παραγωγή και τυποποίηση φυλλωδών λαχανικών, μέσω εκτεταμένων δοκιμών ποικιλιών, φυτοπροστασίας, λιπάνσεων και λοιπών καλλιεργητικών φροντίδων, μας καθιστά πρωτοπόρους σε αυτά τα είδη.

5

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σημαντικό στοιχείο της εταιρείας αποτελεί το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Στοχεύει στον καλύτερο έλεγχο της παραγωγής και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον προσέγγιση της, στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων καθώς και στο συνολικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Μέσω συνεργασιών, όπως με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κάθε χρόνο βελτιώνεται η τεχνογνωσία της εταιρείας τόσο στην παραγωγή όσο και στην τυποποίηση.

frame
frame
6

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διακίνηση είναι πλήρως ελεγχόμενη σε όλα της τα στάδια: συγκομιδή Α’ υλών, άμεση μεταφορά στα ψυγεία, ταχεία ψύξη, αποθήκευση, συσκευασία, διανομή τελικού προϊόντος στους πελάτες.

Διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας σε όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (Α’ ύλες, εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός και τελικά προϊόντα), σύμφωνα με το πλάνο HACCP και τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία. Η συσκευασία των baby φύλλων γίνεται σε 4 υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής, οι οποίες περιλαμβάνουν κόσκινα, ειδικούς οπτικούς σαρωτές και τράπεζες διαλογής για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων φύλλων και ξένων υλών. Η ιχνηλασιμότητα τηρείται πλήρως, από τις συνθήκες παραγωγής στο αγρό, τη συγκομιδή, τη συσκευασία, μέχρι και τη διακίνηση του τελικού προϊόντος.

Η καθετοποίηση της μονάδας (από το χωράφι στο ράφι), επιτρέπει να διενεργείται πλήρης ιχνηλάτηση των προϊόντων. Γεγονός που βοηθάει στο να διατηρείται η φρεσκάδα των παραγόμενων προϊόντων, καθώς ο χρόνος από τη συγκομιδή στη συσκευασία είναι ο συντομότερος δυνατός.