Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις οι εκπαιδευόμενοι του σεμιναρίου “Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και ελληνικές υπερτροφές: από την καλλιέργεια έως και την εμπορία”

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις οι εκπαιδευόμενοι του σεμιναρίου “Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και ελληνικές υπερτροφές: από την καλλιέργεια έως και την εμπορία”

02/05/2019

Στο πλαίσιο τουευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus με τίτλο: «Harmonization & Certification of “superfoods” – SuperGREENLABELFoods» επισκέφτηκαν τις εγκατάστεις της VEZYROGLOU FARM οι εκπαιδευόμενοι του σεμιναρίου “Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και ελληνικές υπερτροφές: από την καλλιέργεια έως και την εμπορία“.

Υπεύθυνη: Νικολάου Καλλιρόη, Γεωπόνος Α.Π.Θ

To Έργο με τίτλο:«Harmonization & Certification of “superfoods”» (Ακρωνύμιο:“SuperGREENLABELFoods”), στο πλαίσιο του Erasmus+ με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος του παραπάνω Έργου είναι η παροχή καινοτόμων μεθοδολογιών σε επαγγελματίες που ασχολούνται άμεσα με την καλλιέργεια, τη συλλογή, την παραγωγή, τη συσκευασία και την προώθηση των υπερ-τροφών, των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και των δασικών καρπών, ώστε μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά. Το Έργο θα συνεισφέρει στη δημιουργία μιας νέας πολιτικής για την εναρμόνιση και την πιστοποίηση των υπερ-τροφών.